Inspectiesupport

INSPECTIESUPPORT : Een belangrijk onderdeel bij de exploitatie van gebouwen zijn de onderhoudskosten van de gebouw gebonden installaties.

Door het uitvoeren van een installatietechnische inspectie krijgt u een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van de installaties binnen een gebouw.

Het doel van een dergelijke inspecties is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het gebouw en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen. De werkwijze van dergelijke inspecties is vastgelegd in de norm NEN2767. In deze editie meer over onze dienst inspectiesupport.

TCH-inspectiesupport

TCH-Verlichtingsupport

TCH-Verlichtingsupport


Lichtberekeningen zijn nodig bij installatie ontwerpen en bij credit verantwoordingen voor BREEAM projecten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de BREEAM creditverantwoordingen:

  • HEA 5  –  Kunstverlichting binnen en buiten;
  • POL 7  –  Lichtvervuiling.

Voor het opstellen van verlichtingsberekeningen zijn sinds 1 november 2015 gedragsregels opgesteld. Met behulp van deze regels ontstaat er een kwaliteitsborging. Hiermee wordt de berekening eenduidig opgesteld waardoor u op de uitkomst van de berekening kunt vertrouwen.

In deze editie schrijven wij meer over TCH-Verlichtingsupport en de NSVV gedragscode.

TCH-Verlichtingsupport

TCH-Adviseursupport

TCH-Adviseur support ondersteund ook installatieadviseurs.

De kracht van de installatieadviseur ligt in het  bedenken van installatie concepten en
oplossingen van o.a. klimaatproblemen. Het opstellen van de bijbehorende werkzaamheden
zoals berekeningen en tekeningen nemen veel tijd in beslag.

In deze editie gaan wij in op de mogelijkheden welke wij bieden voor installatieadviseurs.

TCH-adviseur support

 

TCH voor bouwfysische ondersteuning

TCH voor bouwfysische ondersteuning

Ook voor het opstellen van bouwfyschische berekeningen kunt u terecht bij TCH-projectsupport. Het opstellen van deze berekeningen is niet alleen noodzakelijk voor omgevingsvergunningen maar deze berekeningen zijn ook de basis voor installatie ontwerpen en BREEAM creditonderbouwingen (ENE1).

In deze editie gaan wij kort in op TCH-Bouwfysicasupport.

TCH-Bouwfysica support

 

Nieuwe kansen met BREEAM door klimaatakkoord 2015

Nieuwe kansen met BREEAM door klimaatakkoord 2015

Naar aanleiding van het onlangs opgesteld klimaatakkoord worden er steeds meer eisen gesteld aan de duurzaamheid van gebouwen.

Het installatietechnische deel heeft een grote impact hierop en het begeleiden hiervan vraagt om veel expertise.

In deze editie gaan wij kort in op de prestatieborging van BREEAM trajecten.

Publicatie kansen met Breeam voor klimaatakkoord

Prettige feestdagen en een succesvol 2016 !!

Namens het gehele team van TCH-Projectsupport willen wij onze opdrachtgevers danken voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen wij alle relaties geweldige feestdagen en een zeer succesvol 2016 toe.

 

Kerstgroet TCH Projectsupport Heerenveen Harderwijk

 

TCH-Projectsupport wenst u vanuit Heerenveen en Harderwijk een succesvol 2016

TCH-Projectsupport wenst u vanuit Heerenveen en Harderwijk een succesvol 2016

Vanaf  januari 2016 is TCH-Projectsupport ook gevestigd in Harderwijk.

Ook wordt ons team versterkt met een nieuwe kracht,  voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de bijlage.

TCH-uitbreiding 2016

Projectondersteuning voor ZZP’ers

Projectondersteuning voor ZZP’ers

Veel zelfstandigen zonder personeel maken vaak op basis van jarenlange ervaring technische
installaties bij opdrachtgevers. Er zijn echter situaties waarin een opdrachtgever (gemeenten!) toch graag een tekening of berekening wil zien voordat er wordt overgegaan tot uitvoering. Ten aller tijde is het verstandig om een berekening van de installaties te maken.

Met de uitkomst van deze installatieberekeningen kan de installatie worden ingeregeld met de juiste  water- / luchthoeveelheden. Ook wordt er niet meer of minder vermogen geïnstalleerd dan er noodzakelijk is voor de woning of het gebouw.

Bij een vaste aanneemsom leidt dit tot een lagere inkoop dus margeverbetering. Ook leidt een goed verzorgde en duidelijke tekening veelal tot minder vragen en onduidelijkheden bij uw opdrachtgever.

Dit ziet u terug in tijdswinst tijdens montage.

 
TCH-ZZP support

Ontwerp-support als sparring partner

Ontwerp-support als sparring partner.
Veel installatietechnische ontwerpen kunnen geoptimaliseerd worden. Door tijdsdruk ten tijde van de bestek fase komt het regelmatig voor dat er een ontwerp op de markt komt welke prima kan werken maar waarbij optimalisatie mogelijk is.

Ook bij bestaande installaties welke niet (geheel) voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers is optimalisatie mogelijk. Voor de installateurs brengt dit kansen met zich mee in de aanbesteding, een optimaal ontwerp met minder kleppen, regelaars, pompen, etc. betekend een lagere kostprijs.

Voor de gebruikers kan dit resulteren in een besparing van de totale exploitatiekosten.

TCH-Ontwerpsupport

 

Uitbreiding TCH-Projectsupport in 2016

Uitbreiding TCH-Projectsupport in 2016

HEERENVEEN / HARDERWIJKDoor de toenemende vraag vanuit de markt breidt vanaf januari 2016 het team van TCH-Projectsupport uit. Met deze uitbreiding blijven wij in staat om onze opdrachtgevers op flexibele wijze te ondersteunen.

Naast de versterking van het team starten wij per 1 januari 2016 een TCH-Projectsupport vestiging in het midden van het land. Met het openen van deze nieuwe vestiging in Harderwijk ontstaat er een landelijke dekking voor het leveren van ondersteunende diensten.

Zie tevens het aanbod van al onze diensten

Blijf op de hoogte en volg ons op LinkedIn / Facebook / Twitter

 

 

Logo TCH_Projectsupport klein kubus