Revisiesupport

Het opstellen van revisiestukken is veelal een ondergeschoven kindje bij installatie bedrijven. Dit terwijl iedereen weet hoe belangrijk het opstellen van deze stukken is.

Denk hierbij aan het uitvoeren van werkzaamheden tijdens de garantieperiode. Hierbij moet uw monteur reparaties aan de soms onbekende installatie uitvoeren wat extra tijd kost. Maar bijvoorbeeld ook opdrachtgevers die de laatste termijn niet voldoen omdat het werk niet gereed is.

In deze editie TCH-Revisie support

TCH-Revisie_support

Design and Build projecten

Er zijn diverse manieren om projecten in de markt te zetten. Een van deze mogelijkheden zijn Design and Build trajecten. Hierbij wordt er door opdrachtgevers een kader neergezet met (functionele) eisen waaraan een pand moet voldoen. Voor deze trajecten wordt er een vraag neergelegd bij een aantal marktpartijen om een ontwerp te maken welke bij opdracht wordt gerealiseerd.

Het ontwerpen vraagt een optimale aanpak om als gunstigste partij het plan te presenteren welke past bij de vraagstelling van uw opdrachtgever.

In deze editie, Design & Build-Support

TCH-`Design_and_Build_support

 

Passiefbouw support

Steeds vaker worden woningen en gebouwen volgens het passiefhuis principe ontworpen en gerealiseerd. Door onze ervaring worden wij vaker ingeschakeld door opdrachtgevers voor controle, berekeningen en begeleiding.

In deze editie lichten wij onze toegevoegde waarde bij passief bouwen toe.

 

Voor passief bouwen en de bijhorende berekeningen kunt u rekenen op TCH-Projectsupport

 

 

TCH-Rekensupport de drijvende kracht achter uw installatietechnische berekeningen

TCH-Rekensupport de drijvende kracht achter uw installatietechnische berekeningen

Voor het bepalen van de technische installaties in gebouwen zijn berekeningen van groot belang. Hiermee bepaald u de hoeveelheden van water, lucht, diameters van kabels en lichtniveaus in ruimten. Met behulp van berekeningen onderbouwt u tevens de keuze van installatiecomponenten.

In deze editie lichten wij TCH-Rekensupport toe.

TCH-Rekensupport op ons kunt u altijd rekenen