PRIVACYVERKLARING TCH-PROJECTSUPPORT

TCH-Projectsupport*, gevestigd aan de Skrynmakker 12, 8447 GH te Heerenveen, verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospects, medewerkers, relaties en websitebezoekers. Alle verkregen gegevens behandelen wij vertrouwelijk en overeenkomstig de eisen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR)). In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier wij persoonsgegevens verwerken. Bij vragen over de wijze waarop wij omgaan persoonsgegevens kun je middels onderstaande contactgegevens contact met ons opnemen.

TCH-Projectsupport behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. We raden je aan om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS

Juridische naam: TCH-Projectsupport
Adres: Skrynmakker 12, 8447 GH te Heerenveen
Telefoonnummer: 0516 760 888
E-mailadres: info@tch-projectsupport.nl
KvK nummer: 60857153

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

TCH-Projectsupport verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het gebruik van onze website of door het invullen van het contactformulier op onze website. Hieronder vind je een compleet overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Geslacht;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer in geval van medewerkers, leveranciers en klanten;
– IP-adres;
– Internetbrowser en apparaat type;
– Cookie ID;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie;
– Anonieme gegevens over jouw surfgedrag op onze website.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

TCH-Projectsupport verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het uitvoeren van onze dienstverlening op basis van een overeenkomst;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om diensten bij je af te leveren;
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
– Acquisitie van nieuwe klanten;
– Marketingdoeleinden, zoals het inzetten van remarketingadvertenties;
– Versturen van een nieuwsbrief via e-mail;

– Versturen van relatiegeschenken indien van toepassing;
– Werving van nieuw personeel;
– Het verbeteren van onze eigen website (analyse van surfgedrag van websitebezoekers).

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dat jij klant bij ons bent of zolang als dat de wet voorschrijft. Ben je geen klant? Dan bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TCH-Projectsupport en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tch-projectsupport.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. TCH-Projectsupport wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

TCH-Projectsupport verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

TCH-Projectsupport gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

TCH-Projectsupport neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TCH-Projectsupport maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tch-projectsupport.nl of 0513 – 760 888.

*ENTITEITEN TCH-PROJECTSUPPORT

TCH-Projectsupport bestaat uit de volgende entiteiten: TCH-Projectsupport