Projectrisico analyse

Voor een van onze opdrachtgevers is door TCH een matrix opgesteld voor het inventariseren van mogelijke projectrisico’s. Dit was een vraag welke door zijn opdrachtgever bij hem werd neergelegd om bij het duurzaam renoveren van een aantal (oude) schoolgebouwen alle mogelijke projectrisico’s in kaart te brengen en hierop tijdig te anticiperen. 

Door ons is een complete matrix opgesteld waarbij de aanwezige projectrisico’s zijn beschreven en hebben wij het project in kaart gebracht. Tevens is een verificatiedokument opgesteld voor dit project om de maatregelen en de uitgevoerde kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden aan te tonen (en te borgen).

Het tijdig in kaart brengen van projectrisico’s is een stap in projectmanagement welke veelal wordt overgeslagen. Toch wordt er veel energie (en geld) gestoken in het bijsturen van problemen welke veelal vooraf te voorkomen zouden kunnen worden.

Benieuwd wat projectsupport voor uw organisatie kan betekenen?