Nieuwe kansen met BREEAM door klimaatakkoord 2015

Nieuwe kansen met BREEAM door klimaatakkoord 2015

Naar aanleiding van het onlangs opgesteld klimaatakkoord worden er steeds meer eisen gesteld aan de duurzaamheid van gebouwen.

Het installatietechnische deel heeft een grote impact hierop en het begeleiden hiervan vraagt om veel expertise.

In deze editie gaan wij kort in op de prestatieborging van BREEAM trajecten.

Publicatie kansen met Breeam voor klimaatakkoord