Calculatiewerkzaamheden

TCH Projectsupport kan voor u alle calculaties verzorgen t.b.v. de Elektrotechnische- en Werktuigkundige installaties.

Dit kan variëren van een woning tot aan grote utiliteitsprojecten zoals kantoren, ziekenhuizen, theaters, musea etc.

Betreft het enkel een uittrekstaat van de benodigde materialen, of heeft u een complete open begroting nodig incl. onderliggende offertes van onderaannemers, leveranciers met de bijhorende montagenormen (Gustav Ende, Uneto VNI). Bij ons bent u bij ons aan het juiste adres.

Door de jarenlange ervaring van onze medewerkers kunnen wij de calculaties precies zo aanleveren zoals u dit wenst. Wij hebben ervaring met diverse calculatiepakketten en voeren de werkzaamheden, indien gewenst, uit bij u op locatie.

Indien u hierover meer informatie wenst of een vrijblijvende offerte wilt aanvragen kunt u contact opnemen met dhr. Theo Feenstra op nummer 0513 760 888

 

Klik hier voor ons complete aanbod van diensten.

 

kostprijs bepaling TCH calculaties

 

Projectrisico analyse

Voor een van onze opdrachtgevers is door TCH een matrix opgesteld voor het inventariseren van mogelijke projectrisico’s. Dit was een vraag welke door zijn opdrachtgever bij hem werd neergelegd om bij het duurzaam renoveren van een aantal (oude) schoolgebouwen alle mogelijke projectrisico’s in kaart te brengen en hierop tijdig te anticiperen. 

Door ons is een complete matrix opgesteld waarbij de aanwezige projectrisico’s zijn beschreven en hebben wij het project in kaart gebracht. Tevens is een verificatiedokument opgesteld voor dit project om de maatregelen en de uitgevoerde kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden aan te tonen (en te borgen).

Het tijdig in kaart brengen van projectrisico’s is een stap in projectmanagement welke veelal wordt overgeslagen. Toch wordt er veel energie (en geld) gestoken in het bijsturen van problemen welke veelal vooraf te voorkomen zouden kunnen worden.

Benieuwd wat projectsupport voor uw organisatie kan betekenen?

  

Uitwerking installaties voor een passiefhuis

TCH-ProjectSupport werkt momenteel voor een van haar opdrachtgevers het installatieadvies uit voor een passiefhuis. Bij een passiefhuis is er sprake van een zeer hoge installatiewaarde en een zeer beperkt energieverbruik.

Het ontwerpen van een passiefwoning vraagt de nodige kennis en ervaring van alle betrokken partijen, zowel ontwerpend als uitvoerend. Onderdeel van het installatieontwerp is het doorrekenen van van de woning. Dit is een zorgvuldige klus waarvoor speciale PHPP software benodigd is. 

Deze PHPP software wordt als ontwerptool / controlemiddel gebruikt om te bepalen wat de warmtevraag, het primaire energieverbruik en de koelbehoefte / oververhittingsfrequentie voor deze woning is.

Door onze actieve benadering en aanpak zorgen wij voor een optimaal afgestemd passief installatieontwerp.

 

Tijdelijke oplossing voor blijvende kwaliteit

Recent was in de media te lezen dat bouwgerelateerde bedrijven nog steeds te maken hebben met hoge indirecte kosten. Het dilemma is uiteraard de kosten welke vaste medewerkers met zich meebrengen. Denk hierbij aan onder andere software, vervoer, vrije dagen, werkgeverslasten, verzekeringen, etc.

Invulling van deze vacatures kunnen ook flexibel worden ingevuld. Bij TCH-Projectsupport kunt u terecht voor de (tijdelijke) alle voorkomende vakdisciplines. Zo zijn alle medewerkers flexibel en betrokken.

Een kleine greep uit de te leveren expertise welke wij in eigen huis hebben:

 • Werktuigkundig installatiewerk;
  • Hemelwaterafvoeren;
  • Binnen riolering;
  • Gasleiding;
  • Waterleiding;
  • Sanitaire installaities;
  • Brandbestrijding;
  • Verwarming (Lucht, water, warmtepompen, WKO, bronnen, etc)
  • Ventilatie, luchtbehandeling, WTW;
  • Koeltechniek (bronkoeling, direct expansie (DX), warmtepompen;
  • Regeltechniek;
 • Elektrotechnische installaties;
  • Brandmeld;
  • Inbraak;
  • Data/telefonie
  • Lichtinstallaties (berekeningen en advies);
  • Krachtstroom;
  • zwakstroom;

Alle diensten kunnen worden aangeboden in de vorm van:

 • Tekenwerk
 • Werkomschrijvingen
 • Bestekswerkzaamheden (Word / STABU / Bouwbreed)
 • Rekenwerk
  • Leidingberekeningen
  • Kanaalberekeningen
  • Koellast berekeningen
  • Temperatuuroverschrijdingsberekeningen met advies en rapportage
  • EPG berekeningen
  • Etc.
 • Calculaties
 • Ontwerpadvies
 • Uitvoeringsgereed tekenwerk
 • Tekeningen in Autocad
  • Ontwerp
  • Uitvoering
  • Ontruiming
  • Revisie
 • Interim werk
  • Projectleiding W / E
  • BREEAM specialisma (advies, coördinatie en begeleiding)
  • Werkvoorbereiding W / E
  • Tekenwerkzaamheden.

Voor elk vraagstuk is bij ons een duurzame oplossing mogelijk.Op deze wijze heeft u een tijdelijke invulling en borgt u kwaliteit.

TCH-Projectsupport. Ervaren, gedreven, enthousiast en betrokken.

 

Heerenveen, Friesland, Techniek, advies, begeleiding, ramingen installatie, breeam, autocad, revit, bim, duurzaam, duurzame, kennis, legionella noord nederland

TCH-Projectsupport

Uitbreiding TCH-Projectsupport

Met ingang van 1 juni wordt het team van TCH-Projectsupport versterkt. 

Het totale aanbod van TCH-Projectsupport wordt uitgebreid met een breed schala aan kennis en ervaring op het gebied van onder andere:

 • Elektrotechnisch installatieadvies;
 • Praktische kennis op elektrotechnisch gebied;
 • Oplossingen en besteksgelijkwaardige alternatieven bij ontwerp / calculatiewerk;
 • Toezicht op E-installaties in nieuwbouw en renovatie projecten;
 • BREEAM installatiebegeleiding en advies.
 • Interim projectleiding / werkvoorbereiding;
 • Ondersteuning van elektrotechnische ontwerpen.

Neem contact op voor alle mogelijkheden

  .

Installatietechnische offerte beoordelingen

Bij aanpassingen of een nieuwe technische installatie wordt een offerte aangevraagd bij één of meerdere installateurs. Hierbij wordt veelal het werk gegund aan de laagste aanbieder.

Toch schuilt hierin vaak een gevaar, want:

 • Zit alles wel in de prijs, is de aanbieder compleet;
 • Zijn de aanbiedingen vergelijkbaar;
 • Krijgt u wat u graag wilde hebben;
 • Wordt u straks geconfronteerd met meerwerk;
 • Voldoet de installatie aan de geldende regelgeving;
 • Wat zijn de verschillen van de aanbiedingen;
 • Etc.

Voor deze en andere vragen is het goed om een beoordeling van aanbiedingen te (laten) maken. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de aangeboden installaties (merken) duidelijkheid en compleetheid van de aanbiedingen.

Een investering in een offertebeoordeling draagt bij aan het indammen van (financiële) risico’s.

Neem gerust contact op voor een offertebeoordeling of andere vragen.

question-mark

 

Wanneer moet een pand een ontruimingsplan hebben?

Wanneer moet een pand een ontruimingsplan hebben?
Wanneer er in uw pand een brandmeldcentrale aanwezig is, bent u verplicht een ontruimingsplan op te stellen.
Ook in sommige gebouwen met een gebruiksvergunning op basis van de gemeentelijke bouwverordening is een ontruimingsplan verplicht. De bedrijven die een gebruiksvergunning nodig hebben zijn:
 1. Gebouwen waar bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt gegeven aan meer dan 10 personen (zoals penitentiaire inrichtingen, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hotels, pensions).
 2. Gebouwen waarin dagverblijf wordt gegeven aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen (zoals dagopvang gehandicapten, kinderopvang en basisscholen).
 Wat is een ontruimingsplan?
Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk mensen veilig uit het gebouw te krijgen.

Het ontruimingsplan vormt het draaiboek voor de ontruiming en geeft precies aan wat iedereen in geval van een calamiteit moet doen. Voor BHV’ers vormt het ontruimingsplan de praktische leidraad voor hun handelen.