Wanneer moet een pand een ontruimingsplan hebben?

Wanneer moet een pand een ontruimingsplan hebben?
Wanneer er in uw pand een brandmeldcentrale aanwezig is, bent u verplicht een ontruimingsplan op te stellen.
Ook in sommige gebouwen met een gebruiksvergunning op basis van de gemeentelijke bouwverordening is een ontruimingsplan verplicht. De bedrijven die een gebruiksvergunning nodig hebben zijn:
  1. Gebouwen waar bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt gegeven aan meer dan 10 personen (zoals penitentiaire inrichtingen, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hotels, pensions).
  2. Gebouwen waarin dagverblijf wordt gegeven aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen (zoals dagopvang gehandicapten, kinderopvang en basisscholen).
 Wat is een ontruimingsplan?
Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk mensen veilig uit het gebouw te krijgen.

Het ontruimingsplan vormt het draaiboek voor de ontruiming en geeft precies aan wat iedereen in geval van een calamiteit moet doen. Voor BHV’ers vormt het ontruimingsplan de praktische leidraad voor hun handelen.